Herkesi Bekliyoruz

SPA - BIO 2000 İLE İÇSEL ARINMA SEANSLARIMIZ BAŞLADI

Uzun zamandan bu yana biliyoruz ki insan ruh, zihin ve beden arasındaki etkileşim sonucunda varlığını sürdüren bir varlık. Fiziksel beden, çıplak gözle göremediğimiz ruhsal ve zihinsel bedenlerimizin madde dünyasındaki bir yansımasından ibaret. Bu üç beden birbirleriyle son günümüze dek kopmayan ve birbirlerini kendi içinde bulunduğu durumdan haberdar eden bağlarla kesintisiz bir iletişim halindeler.

Zihin daha önce öğrendiği ve doğru olarak kabul ettiği hallere göre yaşamı ayrıştırmaya “doğru-yanlış, güzel-çirkin, akıllı-aptal” gibi zıtlıklara arasında bize yararlı olanı seçmemize destek vermek için düzenlenmiş parçamız. Yani kısmi ayırt etme yeteneğine sahip. Kısmi diyorum çünkü bu yeteneği harekete geçiren asıl güç bilgi ve bilgi de çağdan çağa, nesilden nesile, hatta ortamdan ortama değişebilen bir şey.

Ruh var OL’AN her şeyle BİR ve BÜTÜN olan parçamız. İçimizdeki tanrısal ışıktan aldığı enerjiyle bizi zihnin yarattığı ayrılıktan vicdanın yarattığı suçluluğa ulaştırıyor . Hormonlarımızın etkisiyle hareket edip kendi alanında çökmeler veya yükselmelerle bu etkiye yanıt veriyor. Bir olay karşısındaki tepkimiz sevinç olduğunda beden serotonin salgılıyor ve bu hormonun etkisiyle ruhsal alanda belirli bir yükselti oluşuyor. Biz bu hale mutluluk diyoruz. Üzüntü anında adrenokortikotrofik hormon (ACTH) hormonu salgılanıyoı ve bedendeki kortizol seviyesi yükselirken ruhsal alanda bu olay çökme olarak adlandırabileceğimiz bir tepkiye neden oluyor.

Duygu için şunu da söyleyebiliriz: Aslında sevince de üzüntüye de kişinin düşünceleri yani olay karşısındaki düşünsel tepkileri neden olmuş, bedeni bu düşünceye uygun hormonu salgılamış ve hormonun yarattığı titreşim de ruhsal alanında bir başka dışavurum yaratmıştır.

(Aslında ruhsal alandaki bu yükselti ya da çökeltiler bedende de kendilerine karşılık bulmakta olsalar da bu minicik değişimler ancak eğitimli ellerin dokunuşu ya da gözlerin bakışıyla ortaya konabilir.)

Bütün bu düşünsel ve duygusal durumların yarattığı özellikle çöküntüler gerçekte fiziksel alanda da kendilerine gerçek birer karşılık bulurlar. Çöküntü alanında enerji akışı zayıflar ve aynı etki –benzer enerjiler birbirlerine çekilirler yasası sonucu- genellikle aynı düşünceden kaynaklanan ilk çöküntüye giderek oradaki çöküntüyü derinleştirmeye devam ederler. Bu çöküntüyü oluşturan düşük titreşimli enerjiye biz „titreşimsel toksin” diyoruz. Sonunda çöküntü o kadar derinleşir ki enerji o alanda bloke olmaya, meridyen içinde akamamaya ve ileriyi besleyememeye başlar. Enerjinin biriktiği yer çokluktan ve baskıdan, ılaşamadığı yer yokluktan ve boşluktan kaynaklanan fiziksel sempromlarla kendilerini belli ederler. Dolu olanda yangı ve iltihap, boş olanda ağrı ortaya çıkar.

Başlangıçta yalnızca ruhsal alanda olan bu titreşimsel çöküntü giderek fiziksel bedende de kendini göstermeye başlamıştır. Titreşimsel olan toksin giderek yoğunlaşmış ve maddeleştir.

Ayrıca bildiğimiz gıdalar yoluyla bedene giren zaten başından beri maddeleşmiş halde bedene aldığımız toksik maddeler, metabolizmanın çalışmasının sonucunda doğal olarak ortaya çıkan zehirler, zamanla oksijen atomu kaybeden serbest radikaller de bu toksinlere eklenerek ve çoğalarak beden içi metabolik etkinliklerde zayıflamalara, erken yaşlanmaya, zehirlenmeye, kısaca çeşitli biçimlerde hastalıklara sebep olurlar.

Daha fzla bilgi için  http://www.genetikbilimi.com/gen/serbest_radikaller.htm  J.

 

Bütün bu toksinlerin kaba kısmı uygun çalışan bedenlerde dışkı, idrar ve ter yoluyla dışarı atılır. Ancak uzun yıllar yaşayan insanoğlu, teknolojinin getirdiği ve henüz bedenlerin tam uyum sağlayamadığı pek çok toksinle olağan halinden daha fazla karşılaşmaktadır. Gıdalara eklenen hormonlar, kimyasal gübreler, cep telefonu, baz istasyonu, sayısı giderek çok fazlalaşan uçaklar, helikopterler, radyoaktif diğer maddeler bunlardan bazılarıdır. Bedenler bu kadar fazla miktarda toksini atmakta çok zorlanmakta olduğundan toksik maddeler giderek bedene daha fazla zarar vermekte ve bedenden atılamayan toksin de daha fazla mikro organizma oluşmasına neden olmaktadır. Bedenin toksinlerden arınmasının yollarından biri antioksidan alımı olarak saptanmıştır. Bir diğer yol ise iyonizasyondur. İyonizasyon bedeniçi mikro organizmalara karşı oldukça etkili bir arındırma yöntemidir.

Tarih boyunca bakır, gümüş ve altının üzerinde mikro organizma yaşayamadığı bilinmiş, uzun yıllar yemekler bakır kaplarda pişirilmiş, içecekler gümüş ve –mümkünse- altın kapkacak ile tüketilmiştir. İyonizasyon bedene bakır, gümüş veya altın elektrodları ile desteklenerek titreşimi yükseltilmiş/arınmış su aktarımı yaparak çalışır.

SPA BIO-06   Toksin ve artık madde arınma ve atılma sistemi

Bedende biriken serbest radikaller, toksinler ve mikro organizmalar hücre içi boşlukları tıkayarak hücrelerin kendilerini açma ve kapama işlemlerini tam olarak ortaya koymalarına engel olmaya başlar. Kapanma yoluyla içindeki tüm kullanılmış atık enerjiyi (titreşimsel ve fiziksel toksin) kana verip, açılma haliyle içine temiz kan yoluyla besin ve enerji almaya programlanmış olan hücre bu işlemi tam yapamaz, dolayısıyla gereğince arınamaz hale gelir. Bu durum hücre içindeki enerjinin (yaşamsal ışık) giderek azalmasına ve kişinin de çeşitli biçimlerde hastalanmasına sebep olur.

Ayak ve eller çok sayıda refleks noktası ve ter boşaltım kanalcıkları içermektedir. Refleks noktaları uyarıldığında hücreler „ben çalışmalıyım, daha fazla işe yaramalıyım” mesajı alarak kendilerini gayrete getirseler de içlerinde birikmiş toksinden arınamadıkları için bu isteklerini tam ev eksiksiz olarak yerine getiremezler.

CHI (QI) adıyla bilinen yaşamsal enerji azaldığında ortaya çıkan ilk belirti yorgunluk olsa da modern yaşam içinde herkes aşırı çalışma nedeniyle yorgun olduğundan bu bedensel tepkiye uykuyu arttırma, meditasyon ve fiziksel egzersiz desteği ile yanıt vermeye devam etmeyi yeğliyoruz. Elbette bu yaklaşımlar da oldukça önemli ve gerekli ancak bazen yeterli olamıyorlar. Bedende biriken toksik madde bundan fazlasını gerektiriyor. Toksinlerin bu kadar çeşitli ve bol olmadığı dönemlerde hamam, sauna gibi ter attırıcı yöntemler de oldukça etkili ve sonuç verici idi. Aslında hala etkililer de ancak ne yazık ki artık onlar da yeterli değiller.

SPA BIO-06 ayak detoksu yöntemi bir yandan refkes noktalarına uyarı yaparken öte yandan bedene mikro organizmaları kendine çekerek nötralize eden iyon parçacıkları salmaya odaklı bir yöntemdir. Ayak altlarında her birinde yaklaışık 60 adet olmak üzere organ refleks noktası ve yaklaşık 2000 adet ter boşaltım kanalı olduğu bilinmektedir.

Sağlıklı, temiz ve kaliteli suyun (okyanus dalgasının köpüğü bu anlamda mükemmel su örneğidir) içinde kendiliğinden bulunan pozitif iyon (elektron kaybetmiş atom veya molekül) ve negatif iyon (elektron kazanmış atom veya molekül) oranı beden için mükemmel dengededir. SPA BIO–06 içerdiği 5 seviyeli farklı programlar aracılığıyla bedene kademeli olarak vücudun ve hücrelerin kendilerini arındırmasını arttırıcı özelliğe sahip pozitif ve negatif iyonları pompalayarak hücre içlerine bu iyonların kolayca girebilmelerini ve içerideki atık maddenin oraya taşıdıkları pozitif iyonlara yapışarak hücreden alınmasına destek verir. Bu durum hücre içinde daha fazla oksijen depolanabilmesi, yaşamsal enerji artışı ve kendini iyileştirme yetisinin yükselmesine yardımcı olur.

Sudaki bu mükemmel iyon dengesi, % 70i sudan oluşan beden için de en uygun arınma ortamını sağlar. Yaşamsal aktivitelerin bedendeki suyun iyon oranını optimumda tutmasına izin vermediği durumlarda dışarıdan destek sağlama gereği doğabilir. Bu nedenle, SPA BIO-06 ile uygulanan ayak banyosu beden tarafından kolayca kabul gören ve destekleyici olduğu bedenin seçici bilgeliği tarafından da hemen onaylanan bir yöntem olarak kabul görür. Bu yöntem icat edildiği Tayland başta olmak üzere pek çok doğu ve başta Almanya olmak üzere pek çok modern batı ülkesinde kullanılmaktadır.

Özellikle batıda sıkça fiziksel ve ruhsal enerji seviyelerini, canlılığı ve direnci yükseltmek için uygulanırken, aynı zamanda vücudu toksinlerden, kimyasallardan, radyasyon, kirlilik, sentetikler ve cilt katmanlarında bulunan, vücudun toksin atmasını engelleyen diğer yabancı maddelerden arındırmak açısından kurulan pek çok yeni merkezde kullanılmaktadır.

Cilt ve Güzellik Uygulamaları 

Ciltteki kızarıklıklar, gözlerin altındaki koyu halkalar, şişmiş eklemler, sarı-yeşil ve lekeli ciltler çoğu kez doku asit atıklarının vücutta biriktiğini gösterir. Sağlıklı beslenme ile birlikte birkaç İyon Temizleme uygulamasının bu durumları önemli derecede azalttığı ve hatta giderdiği görülmüştür.

İyonlaşma Teorisi

Bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen (H2O) atomundan oluşur. Molekül bir hidrojen atomunu kaybettiğinde, geride kalan HO molekülü negatif yükü üstlenir. Bir kumsalda (her türlü kumsal uygundur ancak özellikle okyanus kenarında etki en yüksek düzeydedir) yürürken vücudunuz, kanı ve dokuları alkalileştiren bu negatif yüklenmiş iyonların milyonlarcasını emer. Zayıf diyet ve yüksek stresten dolayı bizler aşırı miktarlarda çok çeşitli asitler ve atık ürünleri biriktirme ve depolamaya eğilimliyizdir.

Yaşlanırken, hastalıktan kaçınmak ve zindeliğin korunması, vücudun her tarafında alkalik bir ortamın muhafaza edilmesini gerektirir –ki bu da her gün kumsalda yaklaşık 10 saat yürümediğiniz sürece- günümüzün yüksek teknolojili, aşırı stresli, toksik toplumumuz içinde başarılması neredeyse imkânsız bir şeydir.

İyon Temizliği tamamıyla kumsal boyunca yürürken oluşan ortamın çok daha güçlüsünü oluşturarak yarım saatlik bir seansta 10 saatin kumsalda geçirilmesi ile elde edilecek bir etki sağlar. Bu ayaklarınızın suyun içinde SPA -BIO-06 ile üretilen iyonlarla doğrudan ilişkide olmasındandır. Ayaklarınızı suyun içine koyun, üniteyi açın ve saniyeler içinde milyonlarca iyon vücudunuza girecek ve dokularda bulunan asit artıklarını kendilerine çekerek nötralize etmeye ve bedeni arındırmaya başlayacaktır.

Ayak banyosundan sonra suyun içinde gözünüzle görebileceğiniz partiküller birikecektir. Bunlar yağ ve mukus tortuları ile 20 ila 30 dakikalık seans esnasında vücudu terk etmiş olan diğer atık maddeleri gösterir. Sistemin çalışmasından sonra kendiliğinden devreye giren negatif iyonizasyon etkisi bir mıknatıs gibi o partikülleri bedenden dışarı çekmeye ve ayak altı ter bezlerinden suya aktarymaya başlamıştır. Makine tekrar pozitif iyonizasyon yapmadığından bedenden çıkanın tekrar geri girmesi olanaksızdır. Tıpkı kumsalda kum üzerinde yürüdüğünüzde tüm elektriğin toğrağa geçmesi gibi...

Daha ilk uygulamadan sonra bile bedeniniz size daha hafif gelecek, zihniniz gevşemeye düşünceleriniz berraklaşmaya başlayacaktır. Ayrıca enerji seviyenizde belirgin bir artış ortaya çıkması ve kendinizi daha sağlıklı hissetmeniz de sık karşılaşılan sonuçlar arasındadır.

 

Neden SPA–BIO-06 ile detoks programına katılmalı

 

Tüm Doğu, Mısır, Yerli Amerikan, Ayurveda, Homeopati, Çin, Şaman şifa gelenekleri, iyileşmek ve hastalıklardan kaçınmak için önce enerji seviyesinin yüksek tutulması, sonra var OL’AN her şeyle BİR ve BÜTÜN olduğumuzun bilinmesini salık verir.  Ayrıca, bütün bunlara rağmen yine de kendini arındıramayan bedene destek vererek vücudun kirden, toksinden ve atık maddelerden arındırılmasını önerir.

İyon temizleme uygulamaları herhangi bir vücut temizleme yönteminin yerine kolayca geçebilecek ve klasik yöntemleri yeğleyenlerin kullandığı sistemleri de ciddi biçimde destekleyecek ve hatta arınamamaktan kaynaklanan rahatsızlıkların hızla azalmasına ve bedeni terk etmesine yardımcı olabilecektir.

Bugün bizler gezegenimizin tarihindeki en büyük toksik madde yüklenmesine maruz kalmaktayız ve sağlığımızı korumak ve hastalıklardan kaçınmak için sürekli periyodik arınma gerekliliği doğmuştur. Bu durum üzücü de olsa, gerçek şu ki, sağlıklı, az stresli bir yaşam tarzı, sportif etkinlikler, sauna, hamam ve masaj tekniklerinin yetmediği haller içinde yaşamaktayız. Bu nedenle arınmak adına yaptığımız her şeyle birlikte "iyon temizliği" yüksek enerji düzeylerini ve uzun süreli zindeliği korumak için mükemmel ve etkili bir yardımcımız olmaya adaydır. iyon temizliği, aynı zamanda stresin yarattığı titreşimsel toksinlerin arındırılmasında da oldukça güçlü ve rahatlatıcı bir arınma destek sistemidir. 

Bu nedenlerle size uygulanmasına aykırı bir hal yoksa her yetişkinin yılda bir kez 15-16 ve çocukların 4-5 seanslık uygulamasını cidden sağlığa katkıda bulunan bir yöntem olarak önemle önermekteyim.

 

SPA – BIO 2000 kimlere uygulanır, kimlere uygulanamaz

 

Yaşı ve yaşamsal durumu göz önüne alınarak kurulacak bir programla hemen herkes ister yetişkin olsun ister çocuk, bu programdan yararlanabilir.

Yteişkinlerde sıkça sözünü ettiğim bütün güçlenme ve desteklenme halleri ortaya çıkmakta, stres ve üzüntü sonucu ortaya çıkan yorgunluk hali kısa zamanda ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, birçok çocukta ayak banyolarının bir sonucu olarak daha büyük bir zihinsel berraklık rapor edilmiştir.

Çocuk sahibi olmayı düşünen genç çiftler ve özellikle anne adayları gebelikten önce ayak banyosu seanslarına girmeleri öerilmektedir. Doğacak çocuğun annedeki tüm olanı kaydederek dünyaya geldiğini bildiğimizde anne adaylarının bu işe daha fazla önem vermesinin ne kadar gerekli olduğunu kolayca anlayabiliriz.

Göğüslerinin sağlıklı ve olabildiğince dik kalmasını arzulayan, ciltlerinin yaşlanmasına engel olmak isteyen kadınlar da bu içsel arınma ve tümsel beden temizliğinden fayda göreceklerdir.

Orta yaşlı erkek ve kadınlarda, "arınma programını" tamamladıktan sonra enerji artışı ve daha büyük bir zihinsel açıklık rapor edilmiştir. Özellikle 30 yaşını geçmiş kişilere bu uygulamayı tüm varlığımla öneriyorum.

Ayrıca gıda zehirlenmeleri, başta mandıra ürünleri olmak üzere belirli besin maddelerinin birikiminden ortaya çıkan alerjik tepkiler, bağırsak kurtları, bedenin çeşitli yerlerindeki başka kurtçuklar, amipler ve bunların yarattığı hastalıkları deneyimlemekte olanlar için de önemli bir destekleyici sistemdir.

Daha önce kemoterapi uygulanmış ve uygulaması sonuçlanmış kişilerde bedenin ilaca verdiği tedaviyle bağlantısı olmayan her türlü tepkiyi ve ilacın diğer olumsuz etkilerini arındırmak için, tedavinin bitiminden an z 1 ay sonra uygulama yapılabilir.

Alopatik yani tıbbi ilaç alan kişilerden bazılarında bu uygulamanın yapılması pek önerilmemektedir. iyon temizlemenin kandaki ilaç düzeylerini düşürerek bu ilaçların etki alnındaki ilgili semptomların şiddetlenmesine neden olduğu gözlemlenmiş olduğundan yaşam destekleyici ilaç tedavisi, kalp pilleri ya da kalp atışını düzenleyici ilaç tedavisi, hafif depresyon dışındaki zihinsel sağlık tedavisi- gören kişileri bu yöntemle derin arındırma uygulaması yapılmamalıdır.

Özetle, ayak banyo detoks iyon temizliği, pek çok kişi için güvenlidir ancak aşağıdaki kişilere Detoks uygulaması yapılmamalıdır.

§  Kalp pili taşıyan kişiler

§  Hamilelik sırasında (veya hamilelik şüphesi sırasında)

§  Organ nakli yapılmış kişiler

§  Epilepsili kişiler

§Uygulama yapılan zamanda herhangi bir radyoterapi veya kemoterapi uygulaması gören kişiler

§  Tip 1 Diyabetli kişiler

§  Ayaklarında açık yaraları olan kişiler

 

Ayrıca uygulama yapılan zaman diliminde akut hastalık geçiren birine sağlıklı görünen bir insana göre daha seyrek uygulama yapılması öngörülmektedir. Hastalıklı beden toksin atımından hemen sonra kendini iyileştirme sürecini başlatacağından beden içi yoğun bir çalışma başlayacak, iyi niyetle sıkça uygulanan bir arınma programı kişinin gereksiz biçimde yorgun düşmesine neden olacaktır.

 

Kim ne kadar süre ile arınma yapmalıdır

 

Yetişkinler için kilo ve beden ölçülerine göre haftada 1 veya 2 kez 30 dakikalık ve toplam 15 – 16 seans yeterlidir. Çocuklar için her biri en çok 15 dakikalık ve toplam 5 seans uygulama öngörülmektedir.

Ayrıca tüm arınma seansları tamamlandıktan sonra, yaşanılan ortam, çalışılan iş ve temasta bulunulan toksik madde durumuna göre ayda 1 veya 2 kez uygulamayı devam ettirmek tekrar yoğun toksin birikimini engellemek adına uygun görünmektedir.

 

Bu arınma neyi tedavi eder

 

İyonizasyon ile yapılan bu uygulamanın amacı her hangi bir hastalığı iyileştirmek değildir. Amaç bedeni olabilecek en arı ve dolayısıyla en etkin duruma getirip, enerji seviyesi, oksijen ve su emiliminde artış sağlayarak bedenin metabolizmasını güçlendirmek ve kendini iyileştirme gücünü aktive etmektir. Bu durum bedenin tüm elektro-manyetik alanında bir arınma ve güçlenme sağlayacağından organlarınızı oluşturan hücreler doğal olarak kendi optimum güçlerini ortaya koyacaklardır.

Daha sonra yapacağımız, başta SCIO ve Inner Speak olmak üzere çeşitli enerji beden dengeleme tekniklerinin bu arınma programlarının ardından daha da etkili çalıştığını düşünmekteyim " id="Resim_x0020_2" o:spid="_x0000_i1025" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square" type="#_x0000_t75">" src="file:///C:UsersZSGAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.gif">.

Bütün bunların yanısıra, kıl kurdu ve alerjenlerden kaynaklanan kaşınmalar, özellikle ayak tırnaklarında mantar birikiminden oluşagelmiş boşalmalar, ciltteki kızarıklık ve kabartılarda gerileme olduğu gözlemlenmiştir. Dışarıda oluşan bu gözle görülen etkilerin içeride de aynen oluşabildiği haller de tespit edilmiştir.

 

Suda gözle görülen renk değişimi ve atık maddeler

 

SPA – BIO-06 uygulaması sırasında ayaklarınızı içine koyduğunuz suda hemen başlayan ve giderek artan bir sarılaşma söz konusudur. Bu durumun tamamı bedeninizdeki toksinlerle ilgili değildir. Suya konan elektrot içindeki bakır tel suyun kendi yapısında var olan metalleri etkilediğinden hemen bir renk değişimi başlar. Ancak giderek suyun farklı renklere dönüştüğünü, yeşilin, turuncunun ve kahverenginin farklı tonlarını yansıttığını görebilirsiniz. Bu beslenme alışkanlıklarınız ve arınan organın durumuna göre değişen bir renk olup, kişiden kişiye ve hatta aynı kişide seanstan seansa değişim göstermektedir.

Dengeli bir kimya temin etmek için çeşitli renklerde (5 element bilgisinin bir parçası da renklerle ilişkilidir) yiyecekler yemek önemlidir. Her renk bir kimyasaldır ve kimyasal bir değere sahiptir. Yiyeceklerin kimyasal bileşenleri asit-alkalin dengesine yardımcı olur. Genel bir kural olarak, Yeşil besinler (ağaç elementi) bağışıklık sistemini, özellikle karaciğeri ve safra kesesini besler. Kırmızı besinler (ateş elementi) kalp ve ince bağırsakların yanı sıra hipofiz bezi de dâhil olmak üzere tüm endokrin sistemini besler. Portakal renkli (toprak elementi) besinler eklemleri besler. Sarı Besinler (toprak elementi) dalak, mide ve pankreas da dâhil olmak üzere sindirim sistemini besler.  Sarı-yeşil besinler (su elementi) böbrekleri, mesaneyi, üriner sistemini, kadın organları/prostat alanını besler. Kahverengi besinler (toprak elementi, karaciğer ağaç elementidir ve toprak da ağacı besleyerek dolaylı olarak karaciğeri destekler) karaciğeri besler. Beyaz besinler (metal elementi) solunum sistemini, yani akciğerleri, ama ayrıca kalın bağırsakları, lenf sistemini ve cildi besler. Siyah besinler (su elementi, ateşi soğutarak dolaşım sisteminin sağlığına destek verir) dolaşım sistemini, böbrekleri, karaciğeri, safra kesesini ve mesaneyi besler.

Seans sırasında suda görülen beyaz köpük lenf sisteminden gelen mukusu gösterir.  Beyaz peynir gibi parçacıklar muhtemel mantarı gösterir. Siyah lekeler ağır metalleri gösterir. Kırmızı benekler kan pıhtı maddesini gösterir.

Ne Tür Gelişmeler Fark Edebilirim?

Karaciğer ve böbrek işleyişinin düzenlenmesine,

Genel kan dolaşımını ve metabolizmanın düzenlenmesine, varislerin gerilemesine,

Artirit şikayetlerinin azalmasına,

Baş ağrılarının ve migrenin –çoğunlukla- giderilmesine veya ciddi biçimde azalmasına,

Cilt sorunlarının daha hızlı iyileşmesine,

Amalgam dolgulardan kaynaklanan cıva ve başkaca yollarla bedene girmiş ve atılamamış ağır metallerin atılmasına,

Tüm vücudun sağlığını ve dengesini geliştirmeye,

Menstrüel ağrıların azalmasına yardımcı olur.

 

Evet arkadaşlar, aklıma ilk gelenler bu kadar. Yukarıda “…… kişilere uygulama yapılamaz” maddesi altında olanlarınız dışında her birinizi ve özellikle sigara ve alkol tüketenlerinizi, havaalanı, alışveriş merkezleri, radyo tv stüdyoları, kimyasallar üreten, kimyasallarla çalışan işyerlerindeki herkesi bu sistemden yararlanmaya bekliyorum.

Ücret:

İlk seans ücretsiz ve ondan sonraki her seans 80 Tl (kdv dahil)

Ya da paket program alanlar için toplam 16 seans 1000 Tl (kdv dahil). Ayrıca Bonus Card sahiplerine 3 taksitte yapabiliyoruz J.

Randevu için 0549 381 19 08 begin_of_the_skype_highlighting              0549 381 19 08      end_of_the_skype_highlighting den Bruna’yı arayın lütfen J.

 

Sevgi ve ışıkla

ZASG

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !